Kategoria wiedza, umiejętności : Lipiec 2019

Twierdzenia i prawa

Twierdzenia i prawa

Istnieje kilka twierdzeń, które można zastosować w celu znalezienia rozwiązania sieci elektrycznych poprzez uproszczenie samej sieci lub można go łatwo obliczyć za pomocą rozwiązania analitycznego. Twierdzenia o obwodach elektrycznych można również zastosować do układów prądu przemiennego, z jedną tylko różnicą: zastąpienie rezystancji omowej układu DC impedancją. Wspólne warunki używan